Nussy fuchs & yanky hill – Bo׳ee Legani (Prod by SHNEOR) נותי פוקס & יענקי היל – בואי לגני

Shared on January 17, 2024
מה שבת קודש לה׳ אף רשב״י קודש לה׳
הופק ע״י ישיבת מערת הרשב״י ותומכיה
לזכות עם ישראל
והפצת אור השבת הגאולה והרשב״י
ברצון ה׳ בזכות הרשב״י זיע״א ובאהבה אינסופית לעם ישראל,
אני נרגש לשתף אתכם בשיר השני מתוך אלבום הגאולה
״בואי לגני״.
שיר של כיסוף לטעם והעונג של השבת, שיר געגוע לאותו היום שכולו שבת שיאיר עלינו במהרה.
רבי שמעון בר יוחאי הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל בזכותו, בזכות תורתו הקדושה שמאירה את האור הפנימי שבלב כל בן ובת ישראל,
האחדות והחביבות שבהם אנחנו תלויים.
זכיתי לצלם את הסרטון הזה במערתו הקדושה, במקום בו יושבים אברכים צדיקים כל לילה ולילה, מתפללים לומדים ועורכים תיקונים לזכות ולישועת עם ישראל.
תודה גדולה לבורא עולם על כל הטוב הזה.
תודה רבה לישיבת ״מערת הרשב״י״ ותומכיה על האירוח, ההפקה, וכל הפעילות הקדושה והמבורכת שלכם למען עם ישראל. ה׳ יתברך בוודאי ישלם לכם את שכרכם הטוב
תודה מיוחדת ל Izzy מדיה
שירה • נותי פוקס ויענקי היל
עיבוד והפקה • שניאור מוניס
גיטרות • עמית יצחק
כלי נשיפה • נחמן צוקר
כינור • דוד פראנק
צילום ועריכה • שניאור מוניס
השיר מוקדש לזכר ולעילוי נשמת קדושי נובה וכל הקדושים שנרצחו הי״ד
לזכר ולע״נ חברי האהוב ר׳ יצחק בן ר׳ יעקב הלוי הי״ד
לזכותם וניצחונם של לוחמי ישראל, לומדי התורה, וכל עם ישראל, ניצחון גמור של האור על החושך.
שבת שלום ומבורך
Report this video

In this video:

Latest Videos

Report Video

If you feel this video doesn't meet our quality standards, please report it.

Share Video

Share this video with your family and friends!