Nussy Fuchs – Modeh Ani | נותי פוקס – מודה אני

Up Next
Shared on December 9, 2023
שבוע טוב וחג חנוכה שמח אני נרגש מאד לשתף איתכם את השיר הזה,שיר ראשון מתוך ״אלבום הגאולה״ אותו אשתף אם ירצה השם בהמשכים…קצת לפני ראש השנה התשפ״ג
האיר עליי ה׳ יתברך ברחמיו המתוקים את האור הנפלא, הרצון לשוב ולעלות הביתה לארץ הקודש ארץ חמדת אבות,מיד לאחר ראש השנה אצל רבינו נחמן בן פייגא בעיר אומן יצאתי עם כמה מחברי הקרובים למסע מיוחד בדרך הביתה,באחד התחנות חיכינו לרכבת בתחנה בהונגריה
שם התחיל להתנגן בי שיר ההודיה הנפלא הזה,על מסע החיים, על המשפחה והחברים, שרנו יחד כשכל התחנה מביטים בנו משתוממים לחיים לחיים…בחג הסוכות כבר זכיתי והייתי בירושלים עיה״ק
ישבתי ברכב ברחוב שבטי ישראל כאשר צף בי במתנת חינם הבית השלישי,הזזתי קצת את כסא הנהג לאחור לפנות מקום לגיטרה שהצטרפה אליי מתא המטען ופצחתי בניגון הלל והודיה על כל נשימה ונשימה…בחרתי לפתוח את ״אלבום הגאולה״ בשיר הזה הן משום הזמן המדוייק הזהימי חנוכה ימי ההלל וההודאה הקדושים,והן משום שאין כמו לפתוח פרוייקט חלומי שכזה בשיר הלל מקווה שתחברו תהנו תשתפו ונודה לאבא האהוב כולנו יחד בשיר וזמרה והיה זה שכרי על עמלי
אוהב אתכם מאד
שלכם
נותי🤍
מילים:
מודה אני לך על כל החסדים שאתה עושה איתי עם המשפחה והחברים שלי
מודה אני לך על כל האהבה שנתת בעולמי בתוך הלב שלי
מודה אני לפניך אבי מודה אני מודה אני לך אהובי מודה אני על כל נשימה ונשימה תהלל הנשמה הללויה על כל נשימה ונשימה תהלל הנשמה הללויה הללויה מודה אני לפניך על המסע והמשא לפעמים סוחב איתיו לפעמים נודד חופשי מודה אני לך וכה שמח בי בך על כל מי שאני בשבילך בן יחידי
מודה אני לפניך אבי מודה אני מודה אני לך אהובי מודה אני לפניך מלך חי וקיים מודה אני לפניך מלך לי וקיים
מודה אני לפניך מלך חי וקיים מודה אני לפניך מלך חי וקיים מודה אני על כל נשימה ונשימה תהלל הנשמה הללויה על כל נשימה ונשימה תהלל הנשמה הללויה הללויה
קרדיטים:
עיבוד: יענקי כהן
גיטרות אקוסטיות וחשמליות: נועם בורג
חליל והסופרן: אוהד טאוב
שירה: אני הקטן, יוסי ולייבי המתוקים לבית שטיצר
ניהול מדיה וסרטון: מוישי דייטש
להזמנות אירועים: 0532242646
https://www.facebook.com/nussy.fuchs.7
https://www.instagram.com/fuchsnussy/
Report this video

Latest Videos

Report Video

If you feel this video doesn't meet our quality standards, please report it.

Share Video

Share this video with your family and friends!