פאר די כבוד פון מיין פרעזענליכע סאטאמרע ידידים וועלכע זענן אלץ דא פאר מיר, געב איך מיין ערקלערונג.

Up Next
Shared on November 26, 2023
לעצטע וואך האב איך ארויס געלייגט א ווידיו פון מיר ביים ציון פון רבין זכיתו יגן עלינו. עס זענן געווען מאנכיגע וואס האבן געשפירט אז סאיז נישט קיין כבוד, קום איך מיט דרך ארץ מסביר זיין מיינע כוונות פאר אזעלעכ וואס זענן אפען צו הערן.
Report this video

Latest Videos

Report Video

If you feel this video doesn't meet our quality standards, please report it.

Share Video

Share this video with your family and friends!