ר’ זונדל – מוטי אילוביץ – “השגות” l מתורגם

Up Next
Shared on November 20, 2023
ר' זונדל - מתורגם
מוטי אילוביץ
אלבום "השגות"
מילים:
עם חוט ומחט מהדק את הכפתורים - ביושבו ליד מכונת התפירה הישנה
במנהטן תחתית נמצאת החנות - של הסוחר שלנו - ר' זונדל
מתפרנס ממנה בקושי - מספיק ללחם ולדברים בסיסיים
חובות רבים רשומים במחברת - של הסוחר שלנו - ר' זונדל
יהודי שקט שלא עושה עניין מעצמו - מוצאו מקליינווארדיין (הונגריה)
מאבא, אמא ושמונה אחים - הוא נשאר היורש היחיד.
מנגלה רואה בחור מתאים לצרכיו - צעיר ומוכשר
"אני יכול להשתמש בך", ומסמן לצד ימין - לתפור לנאצים מדים
חוצה את הים ל'ארץ הזהב' - היכן שהכל טוב בחיים
בוחר בעבודה מוכרת - מלאכת התפירה והגיזרה
הוא מתייגע קשות - אבל מסכן, מפסיד - ובכל זאת בתפילה שוכח מהבדים
בערב שבת סוגר את התריסים - למרות שכולם משאירים פתוחים
עם חוט ומחט מהדק את הכפתורים - ביושבו ליד מכונת התפירה הישנה
במנהטן תחתית נמצאת החנות - של הסוחר שלנו - ר' זונדל
תמיד רגוע ועם חיוך - וכך הוא מגדל את משפחתו
בתמימות רבה מלאה המחברת - של הסוחר שלנו - ר' זונדל
ביום שלישי בהיר הוא מתפלל מנחה - בסידורו הישן והמצהיב
בבית הכנסת מופיע שליח ממשלתי - ומחפש את זונדל התופר
רוץ לחנות שלך תפתח את הדלת - האדון שלי רוצה לדבר איתך
הוא רוצה לעשות עסקה בדחיפות - לסגור על מדים לצבא
ר' זונדל מסמן לו "אהא, נו נו..." - אתה לא רואה שאני באמצע התפילה?
אהיה בחנות עוד חצי שעה - ואז אוכל לסגור עסקאות
מבולבל והמום השליח מסביר: - זו הזדמנות של פעם במאה דורות
אתה יכול לעשות עסקה עם אמריקה בעצמה
ר' זונדל עונה לו "נו, נו... פיטום הקטורת..."
רבי יהודי זה לא משחק ילדים - אתה יכול למחוק את כל החובות
אני שואל עוד פעם אחת: אתה רוצה את העסקה הזאת - או שאלך למתחרים?
האם אתה מבין את העובדה שזה אוצר של כסף? - מתעקש השליח פעם נוספת
אתה מפסיד שותפות ממשלתית - מדובר כאן במיליונים רבים
ר' זונדל מסמן לו "אהא, נו, נו..." - כרגע אני מכוון בתפילה
"אשרי יושבי ביתך..." - לחנות אלך עוד מעט, עכשיו אני מתפלל!
הוא פוסע לאחור בשמונה עשרה, מסיים את בקשתו
וחוזר לחנותו ברוגע...!
עם חוט ומחט מהדק את הכפתורים - עדיין יושב ליד מכונת התפירה הישנה
ברק בוהק נראה בעיניים - של הסוחר שלנו - ר' זונדל
מילים באידיש:
"מיט פאדעם און נאדל די קנעפעלעך באהעפט
זיצט ביים אלטן מאשינדל.
אין לאוער מאנהעטן איז זיין געשעפט
פון אונזער סוחר ר' זונדל.
קוים פרנסה פון דעם ער טרעפט
עס קלעקט אויף ברויט און רינדל.
מיט חובות גרויס איז פול די העפט
פון אונזער סוחר ר' זונדל."
א שטילער איד פון זיך גארנישט מאכט
קליינווארדיין איז זיין שורש
פון טאטע, מאמע, ברידערלעך אכט
געבליבן דער איינציגער יורש.
מענגעלע זעט א בחור'ל עכט
פיפיג ארויס פון חדר.
ICH KANN DICH BENUTZEN, געשיקט אויף רעכט
נייען נאצישע קליידער.
אריבער דעם ים צו דעם גאלדענעם לאנד
א לעבן וואו אלעס איז גוט.
קלייבט אויס אן ארבעט וואס אים איז באקאנט
די פאך פון קלייד און שניט.
ער פלאגט זיך גאר שווער, דאך ער זעט נעבעך שאדנס
פארט ביים דאווענען פארגעסט ער פון די שטאפן.
ער שלעפט ערב שבת אראפ זיינע לאדנס
כאטש יעדער האלט עס אפן.
"מיט פאדעם און נאדל די קנעפעלעך באהעפט
זיצט ביים אלטן מאשינדל.
אין לאוער מאנהעטן איז זיין געשעפט
פון אונזער סוחר ר' זונדל.
א שמייכל, א רואיגקייט, ביי אים מען טרעפט
און אזוי איז ער מגדל זיין געזונדל
מיט תמימות גרויס איז פול די העפט
פון אונזער סוחר ר' זונדל."
איין גרינעם דינסטאג ביי מנחה ער דאווענט אין זיין
סידור דעם אלטן דעם געלער,
אין שול ערשיינט א רעגירונג'ס מאן
און זוכט אויף 'זונדל דער טעילאר'.
לויף צום געשעפט, עפן אויף דיין טיר
מיין אויבערהאר וויל מיט אייך שמועסן,
דרינגענד וויל ער א מקח מיט דיר
אויף מיליטערישע בגדים שליסן.
ר' זונדל ער ווייזט אים "אהא, נא נא..."
דו זעסט נישט איך האלט אינמיטן דאווענען,
איך וועל זיין אין געשעפט ביז א האלבע שעה
געשעפטן, דאן, וועל איך פראווענען.
צעמישט און געפלעפט גיבט דער מאן צו פארשטיין
.... אן אָפפ'ער איינמאל אין הונדערט דורות,
איר קענט שליסן א מקח מיט אמעריקע אליין
ר' זונדל ענטפערט אים "נא, נא... פיטום הקטורת..."
ר' איד, דאס איז נישט קיין קינדערשפיל
איר קענט אלע חובות אפווישן,
איך פרעג אייך נאך איינמאל, צי ווילט איר דעם דיעל?
אדער גיי איך צו א קאמפאטישן.
ס'אן אוצר פון געלט, צי פארשטייט איר דעם פאקט
טוט דער מאן נאך איינמאל באטאנען.
איר ווארפט אוועק א רעגירונג'ס קאנטראקט
מ'רעדט דא פון שווערע מיליאנען.
ר' זונדל ער ווייזט אים "אהא, נא נא..."
אין בין אין מיינע תפילות מכוון-יעצט.
"אשרי יושבי ביתך..."
אין געשעפט גיי איך באלד. איך דאווען-יעצט!
שמונה עשרה ער טרעט, ער ענדיגט זיין געבעט
און רואיג אין געשעפט ער גייט צוריק...!
"מיט פאדעם און נאדל די קנעפעלעך באהעפט
.... נאכאלץ ביים אלטן מאשינד'ל.
א שיינענדער גלאנץ אין די אויגן מען טרעפט
פון אונזער סוחר ר' זונדל.
Report this video

Latest Videos

Report Video

If you feel this video doesn't meet our quality standards, please report it.

Share Video

Share this video with your family and friends!