אייזיק ראזנבלאט – זיך אליין | Isaac rosenblatt – Zich alein

Shared on June 8, 2024
A Lucktion Production
Zich Alein
By Isaac Rosenblat
Music & BV by: Isaac Gluck @Luktion Production
Mixed and mastered by Gershy Schwarcz @Edgware Studios
lyrics:
וואס זאגסטו אויף אזא מציאות
אזא זמן אזא חיות
ווען יעדער וועט יעדעם פארשטיין
און יעדער וועט נאר זיין זיך אליין
קיינער וועט קיינעם נישט פלאגן
קיינער האט נישט קיין חיסרון
פארשטיין אז מיר זענען איין
און יעדער וועט נאר זיין זיך אליין
מ'דארף נישט אזוי פול איבערטראכטן
אלע זאכן וואס מיר מאכן
און ווען מען טוט פון דעם בארג אראפ פאלן
פון די וועלט נעמט מען זיך לאכן
ווייל א מענטש וואס פארשטייט
אז וואו ער שטייט און ער גייט
די שכינה דארט אים מ'באגלייט
ווייל אין יעדע פלאץ אין יעדע מקום
א רואיג ווינטל א ווילדע שטורעם
אייביג וועסטו זייַן זיך אַליין
וואס זאגסטו אויף אזא צייט
ווען אונז באלאנגען מיר אויף די זעלבע זייט
יעדער האט זיין אייגענע חן
און יעדער וועט בלייבן זיך אליין
Report this video

Latest Videos

Report Video

If you feel this video doesn't meet our quality standards, please report it.

Share Video

Share this video with your family and friends!