“עקבתא דמשיחא״ – מאטי אילאוויטש – השגות | IKVESA DIMSHICHA – Motty Ilowitz – Hasugos

Up Next
Shared on February 14, 2024
"עקבתא דמשיחא״ - IKVESA DIMSHICHA
מאטי אילאוויטש - Motty Ilowitz
אלבום "השגות" - Hasugos
lyrics
בא יבוא משיח צדקינו בדור שפל מאוד, שפל שפל מאוד.
"טאקע ווייל מיר זענען קליין
קען משיח שוין קומען צו גיין
ברענגן פאר אונז שמחה און מנוחה.
טאקע ווייל מיר זענען קליין
קען משיח שוין קומען צו גיין
מיר האלטן שוין בעיקבתא דמשיחא."
(טאקע ווייל מיר זענען קליין
קען משיח שוין קומען צו גיין
ברענגן אונז נענטער צו קודשא בריך הוא.
טאקע ווייל מיר זענען קליין
וועט משיח שוין קומען צו גיין
מיר האלטן שוין בעיקבתא דמשיחא.)
(וכתב בספר הדרת קודש: "אמר הקדוש מקישאנעוו ז"ל: בשם רבינו הקדוש מזידיטשוב ז"ל: המשיח צדקינו בא יבוא בדור שפל מאוד, שפל מאוד, מאוד שפל. ומשיח צדקינו עם כל זה בוא יבוא להם ולא אלינו.")
Report this video

Latest Videos

Report Video

If you feel this video doesn't meet our quality standards, please report it.

Share Video

Share this video with your family and friends!