“בעל שם טוב״ – מאטי אילאוויטש – השגות | BAAL SHEM TOV – Motty Ilowitz – Hasugos

Up Next
Shared on February 14, 2024
"בעל שם טוב״ - BAAL SHEM TOV
מאטי אילאוויטש - Motty Ilowitz
אלבום "השגות" - Hasugos
lyrics
עוד יהיה זמן שמי שיהיה איש כשר ופשוט,
יהיה חדוש גדול כמו הבעל שם טוב.
... הייליגער בעל שם טוב
... רבי ישראל בעל שם טוב.
... הייליגער בעל שם טוב
... כלל ישראל בעלי שם טוב.
לא בלשון גוזמא והפלגה אמר זאת, כי באמת כן הוא.

(נספח לספר כוכבי אור)
Report this video

Latest Videos

Report Video

If you feel this video doesn't meet our quality standards, please report it.

Share Video

Share this video with your family and friends!