יצווה צור חסדו / ברסלב

Up Next
Shared on May 19, 2024
ניגון ברסלב המיוחס לרבינו הקדוש " הניגון של רבינו "
נוהגים לזמר אותו בליווי לחופה ואף בסעודה שלישית
על המילים של הפיוט " יצוה צור חסדו "
שירות : חנני זית , מאיר קליינר ואוריה ארליך
דודוק : חנני זית
@meirke10
Report this video

Latest Videos

Report Video

If you feel this video doesn't meet our quality standards, please report it.

Share Video

Share this video with your family and friends!