כי לישועתך קיווינו כל היום (קרליבך)

Up Next
Shared on November 20, 2023
מנגינת השיר של ר׳ שלמה קרליבך למילים כי לישועתך
נאי- חנני זית
קאנון- גל חבר
צילום- חי אפיק
Report this video

Latest Videos

Report Video

If you feel this video doesn't meet our quality standards, please report it.

Share Video

Share this video with your family and friends!