דער רב’ה-ניגון חב’ד מוטי גולדמן& יונתן בלוי התוועדות קהילת כלל חסידי ביתר גבעה C

Up Next
Shared on November 30, 2023
קטע קצר מתוך ערב התוועדות בחג הסוכות של קהילת כלל חסידי ביתר גבעה C. עם חברי הקהילה הזמר מוטי גולדמן והמעבד יונתן בלוי, חבר הקהילה שלומל'ה קרישבסקי מהפקות וידיאו החליט לצלם בפלאפון את הארוע וערך. התוצאות בפניכם.
קרדיטים:
שירה: מוטי גולדמן
עיבוד מיקס ואולפן: יונתן בלוי
קלרינט: גור אריה
וידיאו: שלוימל׳ה הפקות ווידיאו
#חבד #
Report this video

Latest Videos

Report Video

If you feel this video doesn't meet our quality standards, please report it.

Share Video

Share this video with your family and friends!