על הדבש ועל העוקץ – ישי לפידות & עמירן דביר

Up Next
Shared on March 17, 2024
מילים ולחן: נעמי שמר
הפקה מוסיקלית: עמירן דביר
סקספון סופרן: שי מאירי
גיטרות: יאיר מיכאל
תופים: נאור נחמיה
קלידים ובס: עמירן דביר
עיצוב עטיפה: עמירן דביר
על הדבש ועל העוקץ
על המר והמתוק
על בתנו התינוקת
שמור אלי הטוב
על האש המבוערת
על המים הזכים
על האיש השב הביתה
מן המרחקים
על כל אלה, על כל אלה
שמור נא לי אלי הטוב
על הדבש ועל העוקץ
על המר והמתוק
אל נא תעקור נטוע
אל תשכח את התקווה
השיבני ואשובה
אל הארץ הטובה
שמור אלי על זה הבית
על הגן, על החומה
מיגון, מפחד פתע
וממלחמה
שמור על המעט שיש לי
על האור ועל הטף
על הפרי שלא הבשיל עוד
ושנאסף
על כל אלה, על כל אלה
שמור נא לי אלי הטוב
על הדבש ועל העוקץ
על המר והמתוק
אל נא תעקור נטוע
אל תשכח את התקווה
השיבני ואשובה
אל הארץ הטובה
מרשרש אילן ברוח
מרחוק נושר כוכב
משאלות ליבי בחושך
נרשמות עכשיו
אנא, שמור לי על כל אלה
ועל אהובי נפשי
על השקט, על הבכי
ועל זה השיר
על כל אלה, על כל אלה
שמור נא לי אלי הטוב
על הדבש ועל העוקץ
על המר והמתוק
אל נא תעקור נטוע
אל תשכח את התקווה
השיבני ואשובה
אל הארץ הטובהט
Report this video

Latest Videos

Report Video

If you feel this video doesn't meet our quality standards, please report it.

Share Video

Share this video with your family and friends!