גוט יום טוב – ליפא-ערדענע כלים אַרט-לימיטעד

Up Next
Shared on September 21, 2023
גוט יום טוב - ליפא. לכבוד זיין נייע אלבוים האט ליפא דאס מאהל צוזאמגעשטעלט ערדענע כלים, צו דערמאנן וועלכע געשיר אונזערע אבות האבן געניצט צום עסן. ליפא האט געמאכט בלויז 21 פון די כלים (און נאך פיר פאר זיינע קינדער.)
Sukkos@lipaschmeltzer.com
Report this video

Latest Videos

Report Video

If you feel this video doesn't meet our quality standards, please report it.

Share Video

Share this video with your family and friends!