אהרן רזאל • לך עמי (ווקאלי)

Up Next
Shared on April 27, 2020
מילים: ישעיהו כ"ו, כ' ופירוש מצודת דוד על הפסוק
לחן: אהרן רזאל
עיבוד קולי ושירה, הקלטות ומיקס: אלון ליאון הלל, ירושלים ניסן תש"פ
צילום: יוחנן כץ
לך עמי בא בחדריך וסגור דלתך בעדך
חבי כמעט רגע עד יעבור זעם
סתרי עצמך במסתר תשובה ומעשים טובים
להגן עלייך מזעם הצרות לפני בוא הגאולה!
Report this video

Latest Videos

Report Video

If you feel this video doesn't meet our quality standards, please report it.

Share Video

Share this video with your family and friends!